CHƯƠNG TRÌNH TRƯNG BÀY LỄ HỘI TÁO WASHINGTON TẠI DP FRUITS

CHƯƠNG TRÌNH TRƯNG BÀY LỄ HỘI TÁO WASHINGTON TẠI DP FRUITS

Chương trình là sự hợp tác giữa DP Fruits và Hiệp hội táo Washington của Mỹ

Mục đích: đưa những sản phẩm ngon nhất, tốt nhất; giá hợp lý nhất của Hiệp hội đến với Khách hàng tại Việt Nam

Một số hình ảnh trang trí

DP Fruits Admin / 0 Bình luận / 01/ 12/ 2018

Viết bình luận

Trái cây nhập khẩu cao cấp DP Fruits brand
Trái cây nhập khẩu cao cấp DP Fruits brand
Trái cây nhập khẩu cao cấp DP Fruits brand
Trái cây nhập khẩu cao cấp DP Fruits brand
Trái cây nhập khẩu cao cấp DP Fruits brand
Trái cây nhập khẩu cao cấp DP Fruits brand