Nho sữa Hàn (Giống Nhật trồng tại Hàn)

539.000₫

Còn hàngNho sữa Hàn (Giống Nhật trồng tại Hàn)

Vị ngọt thơm mùi sữa

"
Product detail banner 1
Product detail banner 2
http://dpfruits.vn/nhu-ca-u-ve-tra-i-cay-nha-p-kha-u-hoa-qua-nhap-khau
Cam đỏ

Cam đỏ

279.000₫ 219.000₫
Táo Trucape Nam Phi

Táo Trucape Nam Phi

169.000₫ 139.000₫
Dưa lê Hàn quốc

Dưa lê Hàn quốc

329.000₫ 329.000₫
Táo Rockit Newzealand (Táo hữu cơ)

Táo Rockit Newzealand (Táo hữu cơ)

149.000₫ 139.000₫
Trái cây nhập khẩu cao cấp DP Fruits brand
Trái cây nhập khẩu cao cấp DP Fruits brand
Trái cây nhập khẩu cao cấp DP Fruits brand
Trái cây nhập khẩu cao cấp DP Fruits brand
Trái cây nhập khẩu cao cấp DP Fruits brand
Trái cây nhập khẩu cao cấp DP Fruits brand