Nho sữa Hàn (Giống Nhật trồng tại Hàn)

539.000₫

Còn hàngNho sữa Hàn (Giống Nhật trồng tại Hàn)

Vị ngọt thơm mùi sữa

"
Product detail banner 1
Product detail banner 2
http://dpfruits.vn/nhu-ca-u-ve-tra-i-cay-nha-p-kha-u-hoa-qua-nhap-khau
Trái cây nhập khẩu cao cấp DP Fruits brand
Trái cây nhập khẩu cao cấp DP Fruits brand
Trái cây nhập khẩu cao cấp DP Fruits brand
Trái cây nhập khẩu cao cấp DP Fruits brand
Trái cây nhập khẩu cao cấp DP Fruits brand
Trái cây nhập khẩu cao cấp DP Fruits brand